സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ; പ്രതികരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയും കോഴിക്കോടും

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകമെന്ന് കോഴിക്കോട്, അല്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ട
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ; പ്രതികരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയും കോഴിക്കോടും

കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തോടും സിബിഐയും ഇഡിയും അടക്കമുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കേന്ദ്രസർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയോടും പ്രതികരിച്ച് റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്ത പത്തനംതിട്ടയിലേയും കോഴിക്കോടെയും വോട്ടർമാർ.  കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമാണെന്നാണ് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പത്തനംതിട്ടയിലും കോഴിക്കോടും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ 51.9 ശതമാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോഴിക്കോട് 39.2 ശതമാനവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദികളായി കാണുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയാണ്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ നയങ്ങളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്ത 28.6 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോട് 36 ശതമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാണമാകുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ലെന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ 19.5 ശതമാനവും കോഴിക്കോട് 24.8 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്രാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നതായി കരുതുന്നില്ലെന്നാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ കൂടുതൽ പേർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പത്തനംതിട്ടിയിൽ സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 55.6 ശതമാനവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 18.7 ശതമാനം അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അറിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് 25.7 ശതമാനമാണ്.

കേന്ദ്രാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നു എന്നാണ് കോഴിക്കോട് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കോഴിക്കോട് 41.7 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് 28.7 ശതമാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ലെന്ന് 29.6 ശതമാനവും പ്രതികരിച്ചു.

പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ അട്ടിമറി വിജയമാണ് റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെ പ്രവചിക്കുന്നത്. 2009ൽ മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം പത്തനംതിട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുത്തക സീറ്റാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പത്തനംതിട്ടയിൽ യുഡിഎഫിന് അടിപതറുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കൂടുതൽ പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 41.6 ശതമാനം എൽഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 40.1 ശതമാനം യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ്. 16.1 ശതമാനം ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ അറിയില്ലെന്ന് 2.2 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തുടർച്ചയായ നാലാമൂഴത്തിലും കോഴിക്കോട് യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെ. കോഴിക്കോട്ടെ യുഡിഎഫ് അശ്വമേധം തടയാൻ എൽർിഎഫിന് ഇത്തവണയും കഴിയില്ലെന്നാണ് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കൂടുതൽ പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്ന് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 43.9 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് കോഴിക്കോട് വിജയിക്കുമെന്ന് 36.8 ശതമാനം പേരാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്ന് 16.6 ശതമാനവും അറിയില്ലെന്ന് 2.7 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

2024 ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി എട്ട് വരെയുള്ള ജനാഭിപ്രായങ്ങളാണ് സർവെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 19223 വോട്ടർമാർ വീതം പങ്കാളികളായ സാമ്പിൾ സർവെയിലൂടെയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Related Stories

No stories found.
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com