സിവിൽ സർവീസ്: ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് ജേതാക്കളിൽ 20% വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഓപ്‌ഷണൽ മലയാളം

ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോർ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷണൽ വിഷയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാര്യമായ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഇത് പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിലെ നിർണായക തീരുമാനമാക്കി മാറ്റുന്നു.
സിവിൽ സർവീസ്: ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് ജേതാക്കളിൽ
 20% വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും  ഓപ്‌ഷണൽ മലയാളം

സമീപകാല സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവണതയിൽ, കേരളത്തിൽ റാങ്ക് ജേതാക്കളിൽ 20% ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ ഐച്ഛിക വിഷയമായി മലയാളം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സുപ്രധാന കുതിച്ചുചാട്ടം, വിഷയങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അംഗീകാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രധാനമായും ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവ വിശാലമായ പഠന സാമഗ്രികളും മികച്ച സ്കോറിംഗ് അവസരങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ ഈ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിചലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയിൽ മലയാളം പ്രിയപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പായി ഉയർന്നുവരുന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ മത്സര പരീക്ഷകളിലൊന്നായി സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ പരക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോർ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷണൽ വിഷയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാര്യമായ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഇത് പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിലെ നിർണായക തീരുമാനമാക്കി മാറ്റുന്നു.

മലയാളം ഒരു ഓപ്ഷണൽ വിഷയമായി ഉയർന്നുവരുന്ന ജനപ്രീതിക്ക് ഉദ്ധരിച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ പരിചയവും സൗകര്യവുമാണ്, അവരിൽ പലരും മലയാളം സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചവരാണ്. കൂടാതെ, മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സമകാലികവും പ്രസക്തവുമായ പഠന സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഷാപരമായ പ്രാവീണ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു ആകർഷകമായ ഓപ്ഷനാക്കി മാറ്റി.

"എന്റെ ഐച്ഛിക വിഷയമായി മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം എനിക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു ," കൊല്ലം പത്തനാപുരത്തുനിന്നുള്ള സിവിൽ സർവീസസ് റാങ്ക് ജേതാവ് ഫെബിൻ പങ്കുവെച്ചു. "എനിക്ക് എന്റെ മാതൃഭാഷ ഓപ്‌ഷണലായി എടുത്തത് കൂടുതൽ സുഖകരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് മുഴുവൻ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുവാനും സഹായകമായി .

കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വേരുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ നേട്ടം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനാൽ, വരും വർഷങ്ങളിലും മലയാളം ഐച്ഛിക വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രവണത തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു.

ഒരു ഓപ്ഷണൽ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ താൽപ്പര്യത്തെയും അഭിരുചിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു

മലയാളം താരതമ്യേന ചെറിയ വിഷയമായതു കൊണ്ട്, ഈ ഓപ്ഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാണ്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായി നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് മലയാളം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പേപ്പർ നോക്കുന്നതും മലയാളികൾ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു നേട്ടം .

എല്ലാവരും സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് മലയാളം ഒരു വിഷയമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നത് കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൂറെ മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും അറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ( എന്ത് പഠിക്കണം , എങ്ങനെ പഠിക്കണം ) ഒരു വർഷം ലഭിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളു .

കൂടാതെ മലയാളം ഓപ്‌ഷണൽ ചോദ്യപേപ്പർ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസിലാകും , പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ UPSC മലയാളം ഓപ്ഷണൽ ചോദ്യപേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് UPSC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കാര്യമായഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് . പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഇത് പ്രദാനം ചെയ്യും. കൂടാതെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പെട്ടന്ന് സാധ്യമാകും.

ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സാധാരണ ചോദ്യ പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ തോത് വിലയിരുത്താനും ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും.യുപിഎസ്‌സി മലയാളം ഓപ്‌ഷണൽ ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ സമഗ്രമായ പരിശോധന നിങ്ങളുടെ വിജയ സാധ്യതകളെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടാതെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പെട്ടന്ന് സാധ്യമാകും .

ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സാധാരണ ചോദ്യ പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ തോത് വിലയിരുത്താനും ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും.യുപിഎസ്‌സി മലയാളം ഓപ്‌ഷണൽ ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ സമഗ്രമായ പരിശോധന നിങ്ങളുടെ വിജയ സാധ്യതകളെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ഇത്തരത്തില്‍ മലയാളം‌ ഓപ്‌ഷണലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആ വിഷയം പഠിക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം ഷംന ടീച്ചറിന്റെ ഐ.എ.എസ് മലയാളമാണ്‌. മലയാളം ഓപ്‌ഷണലായെടുത്ത് മികച്ച റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ ഇരുപതോളം പേരാണ്‌ ടീച്ചറിന്റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായുള്ളത്. മലയാളം ഓപ്ഷന് പരിശീലനം നൽകുന്ന മലയാളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള അപൂർവം സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഎഎസ് മലയാളം അക്കാദമി.

IAS മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ 87140 57681 ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Related Stories

No stories found.
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com