റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെ: കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം ഇത്തവണയും യുഡിഎഫിനൊപ്പം

കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ സിറ്റിങ്ങ് എംപിയുടെ പ്രവർത്തനം മികച്ചതെന്ന് 27.6 ശതമാനവും വളരെ മികച്ചതെന്ന് 8.9 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെ: കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം ഇത്തവണയും യുഡിഎഫിനൊപ്പം

തുടർച്ചയായ നാലാമൂഴത്തിലും കോഴിക്കോട് യുഡിഎഫ് നിലനിർത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവ്വെ. കോഴിക്കോട്ടെ യുഡിഎഫ് അശ്വമേധം തടയാൻ എൽർിഎഫിന് ഇത്തവണയും കഴിയില്ലെന്നാണ് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കൂടുതൽ പേരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം നിലനിർത്തുമെന്ന് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 43.9 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് കോഴിക്കോട് വിജയിക്കുമെന്ന് 36.8 ശതമാനം പേരാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ബിജെപി വിജയിക്കുമെന്ന് 16.6 ശതമാനവും അറിയില്ലെന്ന് 2.7 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2024 ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി എട്ട് വരെയുള്ള ജനാഭിപ്രായങ്ങളാണ് സർവെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 19223 വോട്ടർമാർ പങ്കാളികളായ സാമ്പിൾ സർവെയിലൂടെയാണ് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ സിറ്റിങ്ങ് എംപിയുടെ പ്രവർത്തനം മികച്ചതെന്ന് 27.6 ശതമാനവും വളരെ മികച്ചതെന്ന് 8.9 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എം പിയുടെ പ്രവർത്തനം ശരാശരിയെന്ന് 37.7 ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എംപിയുടെ പ്രവർത്തനം മോശമെന്ന് 16 ശതമാനവും വളരെ മോശമെന്ന് 5.1 ശതമാനവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അറിയില്ല, അഭിപ്രായമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് 4.7 ശതമാനം ആളുകളാണ്.

പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് മതിപ്പില്ലെന്നാണ് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കൂടുതൽ പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മോശമെന്ന് 23.2 ശതമാനവും മോശമെന്ന് 23.2 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരാശരിയെന്നാണ് 24.7 ശതമാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പ്രവർത്തനം മികച്ചതെന്ന് 15 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ വളരെ മികച്ചതെന്ന് 11.8 ശതമാനവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 1.5 ശതമാനം അറിയില്ലെന്നാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്.

ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടനം മോശമെന്നാണ് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്ത 61.1 ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒന്നാം ടേമും രണ്ടാം ടേമും ഒരുപോലെയെന്ന് 21.1 ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒന്നാം ടേമിനെക്കാൾ രണ്ടാം ടേം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് 14.1 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ അറിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് 3.7 ശതമാനമാണ്.

കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരാശരിയെന്നാണ് സർവ്വെയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 41.5 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മോശമെന്ന് 26.8 ശതമാനവും വളരെ മോശമെന്ന് 12.9 ശതമാനവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തനം മികച്ചതെന്ന് 13.7 ശതമാനവും വളരെ മികച്ചതെന്ന് 2.7 ശതമാനവും പറഞ്ഞു. 2.4 ശതമാനം പേർ അറിയില്ലെന്ന് അഭിപ്രായക്കാരാണ്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജനഹിതം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് റിപ്പോർട്ടർ മെഗാ പ്രീപോൾ സർവെ. കേരളത്തിലെ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ജനവികാരം പ്രതിഫലിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ സർവെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ച ചോദ്യാവലിയും സർവെയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശദമായി താഴെവായിക്കാം.

Q

1: നിങ്ങളുടെ പാർലമെൻറംഗത്തിൻ്റെ (എം.പിയുടെ) പേര് അറിയാമോ?

A

അറിയാം: 86.3%

അറിയില്ല: 13.7%

Q

2: നിങ്ങളുടെ ലോക്സഭാംഗത്തിൻ്റെ (എം.പിയുടെ) പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

A

വളരെ മികച്ചത്: 8.9%

മികച്ചത്: 27.6%

ശരാശരി: 37.7%

മോശം: 16%

വളരെ മോശം: 5.1%

അറിയില്ല / അഭിപ്രായമില്ല: 4.7%

A

3: വരാൻ പോകുന്ന പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താങ്കൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും?

A

സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തിത്വം: 9.5%

അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം:1.7%

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ:43.4%

അഴിമതി:3.8%

വിലക്കയറ്റം:12.6%

തൊഴിലില്ലായ്മ: 18.5%

രാജ്യസുരക്ഷ: 8.9%

അറിയില്ല: 1.6%

Q

4: ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആരെയാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

A

രാഹുൽ ഗാന്ധി: 44%

നരേന്ദ്ര മോദി: 27%

മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗേ: 3.2%

അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ: 6.7%

മമത ബാനർജി: 4.6%

നിതീഷ് കുമാർ: 2.7%

ശശി തരൂർ: 2.1%

അറിയില്ല: 9.7%

Q

5: കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

A

വളരെ മികച്ചത്: 8.2%

മികച്ചത്: 15.2%

ശരാശരി: 29.9%

മോശം: 28.2%

വളരെ മോശം: 16.4%

അറിയില്ല/അഭിപ്രായമില്ല: 2.1%

Q

6: കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

A

വളരെ മികച്ചത്: 11.8%

മികച്ചത്: 15%

ശരാശരി: 24.7%

മോശം:23.2%

വളരെ മോശം: 23.8%

അറിയില്ല: 1.5%

Q

7: ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

A

മെച്ചപ്പെട്ടു: 14.1%

ഒരു പോലെ: 21.1%

മോശമായി: 61.1%

അറിയില്ല: 3.7%

Q

8: കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്?

A

വളരെ മികച്ചത്: 2.7%

മികച്ചത്: 13.7%

ശരാശരി: 41.5%

മോശം: 26.8%

വളരെ മോശം: 12.9%

അറിയില്ല: 2.4%

Q

9: അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രി മാരും ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ച് നടത്തിയ നവകേരള സദസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്?

A

ആവശ്യമായിരുന്നു: 29.9%

ആവശ്യമായിരുന്നില്ല: 64.9%

അറിയില്ല: 5.2%

Q

10: നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ?

A

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയം: 39.2%

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ: 36%

അറിയില്ല: 24.8

Q

11: ഇ.ഡി, സി.ബി.ഐ പോലെയുള്ള കേന്ദ്രാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

A

ഉണ്ട്: 41.7%

ഇല്ല: 28.7%

അറിയില്ല: 29.6%

Q

12: പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാമല്ലോ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ?

A

വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കും: 7.4%

മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം: 35.2%

ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കില്ല: 49.1%

നിലവിലേതിനേക്കാൾ മോശമാണ്: 5.3%

വളരെ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും: 1.7%

അറിയില്ല: 1.3%

Q

13: ഇപ്പോൾ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാവണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം?

A

വി.ഡി. സതീശൻ: 17.7%

പിണറായി വിജയൻ: 15.2%

കെ.കെ ശൈലജ: 28.5%

സുരേഷ് ഗോപി: 9.9%

ശശി തരൂർ: 14.5%

രമേശ് ചെന്നിത്തല: 4%

എം.വി. ഗോവിന്ദൻ: 0.5%

കെ. സുരേന്ദ്രൻ: 5.1%

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ:0.7%

കെ. സുധാകരൻ: 1.9%

അറിയില്ല : 2%

Q

14: ഈ വരുന്ന ലോക് സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് പാർട്ടി / മുന്നണി വിജയിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

A

യു ഡി എഫ്:43.9%

എൽ ഡി എഫ്: 36.8%

ബി ജെ പി: 16.6%

അറിയില്ല: 2.7%

Related Stories

No stories found.
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com