കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർ പിടിയിൽ

വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ
കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ .കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർ സനു ആണ് വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായത്. 500 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് പന്നിയങ്കര വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫീസർ സനു പിടിയിലായത്.

Related Stories

No stories found.
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com