തുച്ഛ വിലയ്ക്ക് ചന്ദ്രനെ മുറിച്ചു വിൽക്കുന്നു, ഒരേക്കർ വാങ്ങിയാലോ?

ചന്ദ്രനില്‍ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതെങ്ങനെയെന്ന ചര്‍ച്ച സമൂഹമാ ധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവം
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com