കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാം; പുതിയ നയവുമായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ്

കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷനുകളിലെ പിഴവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും കസ്റ്റംസ് കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ് 'വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ സിസ്റ്റം' എന്ന പുതിയ നയം അവതരിപ്പിച്ചു
കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിഴകൾ ഒഴിവാക്കാം; പുതിയ നയവുമായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ്

ദുബായ്: കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷനുകളിലെ പിഴവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും കസ്റ്റംസ് കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിനും ഉപഭോഗക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ് 'വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ സിസ്റ്റം' എന്ന പുതിയ നയം അവതരിപ്പിച്ചു. കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങള്‍ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ പിഴകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ നിയമം പാലിക്കൽ, സുതാര്യത, പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ സംസ്‌കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പൊതു കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 141 അനുസരിച്ച് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തികൾ സ്വമേധയാ ലംഘനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ പിഴകളിൽ നിന്ന് ഭാഗികമോ പൂർണ്ണമോ ആയ ഇളവ് ലഭ്യമാക്കും. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധയോടെ പിശകുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലംഘനങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ദുബായ് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളോട് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രസ്താവന സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന 'വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ സിസ്റ്റം' ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ നയത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി ലംഘനങ്ങൾ, കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ ലംഘനങ്ങൾ, ട്രാൻസിറ്റ് ലംഘനങ്ങൾ, വെയർഹൗസ് ലംഘനങ്ങൾ, താൽക്കാലിക ഇറക്കുമതി ലംഘനങ്ങൾ, റീ-എക്സ്പോർട്ട് ലംഘനങ്ങൾ, മറ്റ് കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നയം ബാധകമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Related Stories

No stories found.
logo
Reporter Live
www.reporterlive.com