August 3, 2018

ഓണം ഓഫറുകളുമായി നോക്കിയ 5, നോക്കിയ 3, നോക്കിയ 2 മോഡലുകള്‍ കേരളത്തിലേക്ക്

നോക്കിയ 8 സിറോക്കോ മോഡല്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌സെറ്റ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും....

ഓണം ഓഫറുകളുമായി നോക്കിയ 5, നോക്കിയ 3, നോക്കിയ 2 മോഡലുകള്‍ കേരളത്തിലേക്ക്

നോക്കിയ 8 സിറോക്കോ മോഡല്‍ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്‌സെറ്റ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും....

DONT MISS