മേജര്‍ രവി മാപ്പ് പറയണം: വിമര്‍ശനവുമായി സംവിധായകന്‍ കമല്‍

ഹിന്ദുത്വ ആദര്‍ശത്തെ നെഞ്ചേറ്റി സിനിമയെടുക്കുന്ന തനിക്ക് മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഭയപ്പെടാതെ സിനിമയെടുക്കാമെന്ന മേജര്‍ രവിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സംവിധായകന്‍ കമല്‍. ദേശത്തോട്...

മേജര്‍ രവി മാപ്പ് പറയണം: വിമര്‍ശനവുമായി സംവിധായകന്‍ കമല്‍

ഹിന്ദുത്വ ആദര്‍ശത്തെ നെഞ്ചേറ്റി സിനിമയെടുക്കുന്ന തനിക്ക് മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഭയപ്പെടാതെ സിനിമയെടുക്കാമെന്ന മേജര്‍ രവിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സംവിധായകന്‍ കമല്‍. ദേശത്തോട്...

DONT MISS