കൈക്കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കൊള്ള ; ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ പിരിച്ചു വിട്ടു

ലഖ്നൌ: പിടിച്ചുപറിയും കൊള്ളയും നടത്തിയതിന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഒന്‍പത് പേരെ...

കൈക്കൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കൊള്ള ; ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ പിരിച്ചു വിട്ടു

ലഖ്നൌ: പിടിച്ചുപറിയും കൊള്ളയും നടത്തിയതിന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തെ ജോലിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഒന്‍പത് പേരെ...

DONT MISS