ബംഗാള്‍ മന്ത്രിക്ക് ട്വിറ്ററിലൂടെ രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ മറുപടി

കൊല്‍ക്കൊത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വ്യവസായ വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ ട്വിറ്റര്‍ കുറിപ്പ്. രത്തന്‍...

ബംഗാള്‍ മന്ത്രിക്ക് ട്വിറ്ററിലൂടെ രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ മറുപടി

കൊല്‍ക്കൊത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വ്യവസായ വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദത്തില്‍ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ ട്വിറ്റര്‍ കുറിപ്പ്. രത്തന്‍...

DONT MISS