മഞ്ജുവിന്റെ ഭാഷാശൈലി വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല; മാധവിക്കുട്ടിയോട് പൂര്‍ണ്ണമായും നീതി പുലര്‍ത്തുന്ന സിനിമയാണ് ആമിയെന്നും കമല്‍

DONT MISS