ലവകുശയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ മുന്ന മോണിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍

ലവകുശ എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ സങ്കീത വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ മുന്ന മോണിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍.

DONT MISS