സൗദിയില്‍ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് ജുതിയ നിയമം വരുന്നു

പ്രതീകാത്മകചിത്രം

സൗദി അറേബ്യ: സൗദിയില്‍ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് ജുതിയ നിയമം വരുന്നു. ആഭൃന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അബ്ശീര്‍ പോര്‍ട്ടില്‍ അക്കൗണ്ട് എടുത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമെ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും വാടകക്കെടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളു.

വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൗദിയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് അബ്ഷീര്‍റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന നിയമം വരുന്നു. വാഹനങ്ങള്‍ വാടകക്കെടുക്കുന്നതിനും അബ്ഷീര്‍റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ചെയ്യണം.

അബ്ഷീര്‍ വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നിയമം വരാന്‍ പോകുന്നത്.സൗദി ട്രാഫിക് വിഭാഗം ഇത് പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ രേഖകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങള്‍ കൃത്രിമമായി വാടകക്കെടുക്കുന്നതായി പരാതി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. രേഖകളില്‍ പേരുള്ള ശരിയായ വൃക്തി അറിയാതെയാണ് പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതും വാടകക്കെടുക്കുന്നതും.

ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുപയോഗിച്ച് നിരവധി നിയവിരുദ്ധ ദേശ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള സാധൃതയുണ്ട്. വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോഴും അബ്ഷിറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊബൈല്‍ഫോണില്‍ വരുന്ന ഒ.ടി.പി. നമ്പര്‍ അറിയിച്ചാല്‍ മാത്രമെ വാഹനം വാടക്ക് കൊടുക്കുകയോ പുതുതായി വാങ്ങുവാനോ ഇനിമുതല്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതിനാല്‍ ഇനിയും അബ്ഷിര്‍ അക്കൗണ്ട് കരസ്ഥമാക്കാത്തവര്‍ എത്രയും വേഗം അബ്ശിറില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അബ്ശിര്‍ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് സൗദി ഗതാഗതവിഭാഗം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? സൗജന്യമായി അറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

DONT MISS
Top