ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ? എഡിറ്റേഴ്സ് അവര്‍

തീവ്രഹിന്ദുത്വ വാദിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് എത്ര ദൂരം?. എഡിറ്റേഴ്സ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

DONT MISS